Sklopovi i paneli

Kompleksno izrađeni ornamenti od kovanog gvožđa. Često korišćeni kao glavni detalj Vašeg proizvoda.

Proizvode možete poručiti po osnovu šifre koja je navedena za svaki proizvod.

Card image cap
8622

Sklop 13.018 530x420 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
8873

Sklop 415x430 mm

16x8 mm

 

Card image cap
8642

Sklop 415x430 mm

16x8 mm

 

Card image cap
8141

Sklop 710x640 mm

12x6 mm

 

Card image cap
8637

Sklop 910x700 mm

Ø11 mm

 

Card image cap
8638

Sklop 1260x708 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
8636

Sklop 900x370 mm

14x6 mm

 

Card image cap
8644

Sklop 1150x530 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
8634

Sklop 940x540 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
8633

Sklop 940x540 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
7207

Sklop 126101

240x240 mm. 12x6 mm grif.

 

Card image cap
7208

Sklop 126102 285x285 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7274

Sklop 121205 440x440 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7281

Sklop 121203 580x580 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7267

Sklop 126106 280x280 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6569

Sklop 490x490 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7270

Sklop 126103 263x263 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7269

Sklop 126104 300x300 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6610

Sklop 300X300 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7266

Sklop 126107 215x215 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7262

Sklop 126108 252x252mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7260

Sklop 126109 250x250 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7225

Sklop 126110 300x300 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7224

Sklop 126111 350x350 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6182

Sklop 400x300 mm

12x12 mm + 12x6 mm

 

Card image cap
7201

Sklop 126123 300x165 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7171

Sklop 126125 300x250 mm.

12x12 mm grif. + 12x6 mm grif.

 

Card image cap
6568

Sklop 470x400 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6580

Sklop 550x550 mm

12x6 mm

 

Card image cap
6276

Sklop 19600 525x525 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6084

Sklop 121210 470x360 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6654

Sklop 250x450 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6546

Sklop 250x450 mm

14x14 mm

 

Card image cap
6573

Sklop 750x450 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6346

Sklop S12035 800x200 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7295

Sklop S12039 800x340 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7303

Sklop S12040 800x340 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7206

Sklop 126701 400x145 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7168

Sklop 126702 400x145 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
7159

Sklop 126703 575x145 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6570

Sklop 560x260 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6516

Sklop 560x200 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6586

Sklop 520x450 mm

12x12 mm

 

Card image cap
6132

Sklop 19214 800x300 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6184

Sklop 19700 720x260 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6237

Sklop 19701 700x260 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6220

Sklop 19702 700x260 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7320

Sklop 19704 800x350 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
5048

Sklop 19703GL 800x350 mm

12x12 mm

 

Card image cap
7205

Sklop 19703 800x350 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6216

Sklop 19706 800x290 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6219

Sklop 19705 800x290 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6206

Sklop 19708 800x300 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6209

Sklop 19707 800x300 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6203

Sklop 19712 800x300 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6205

Sklop 19711 800x300 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6584

Sklop 900x600 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
7237

Sklop 2203 800x500 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6626

Sklop 1080x330mm

14x14 mm

 

Card image cap
7890

Sklop S072074 800x750 mm

12x12 mm

 

Card image cap
6959

Sklop 12x12grif.-D 800x750 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
7891

Sklop S072074 -1

800x750 mm 12x12 mm

 

Card image cap
6027

Sklop S072074 800x750 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6169

Sklop 121214-L 800x750 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
6181

Sklop 121214-D 800x750 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
6166

Sklop 121215-L 880x500 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
6167

Sklop 121215-D 880x500 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
6153

Sklop 121216-L 800x750 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
6164

Sklop 121216-D 800x750 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
7886

Sklop 121217-L 800x600 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
7921

Sklop 121217-D 800x600 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
6155

Sklop 121220-L 600x600 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
7312

Sklop 121220-D 600x600 mm.

Ø12 mm

 

Card image cap
6598

Sklop 700x1250 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
6532

Sklop G080 550x670 mm

20x8 mm

cena po zahtevu

Card image cap
6561

Sklop 700x750 mm

20x8 mm

 

Card image cap
6551

Sklop donji 6733 470x930 mm

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6542

Spirala 6709D 560x1060 mm

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6538

Sklop 6706P 700x770 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6536

Sklop 6705K 630x1500 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6547

Sklop centralni 6788 550x1050 mm

12x12 mm

 

Card image cap
6549

Sklop donji 6790 460x730 mm

12x12 mm

 

Card image cap
7936

Sklop donji 6790 460x730mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6550

Sklop gornji 6790 260x730 mm

12x12 mm

 

Card image cap
6548

Sklop bočni 6788 410x510 mm

12x12 mm

 

Card image cap
6235

Sklop bočni 6788 410x510 mm

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6552

Sklop 1230x960 mm

30x8 mm grif.

 

Card image cap
6562

Sklop 830x650 mm

30x8 mm grif.

cena po zahtevu

Card image cap
6543

Sklop 6709 D 700x790 mm

12x12 mm grif. + 12x6 mm grif.

cena po zahtevu

Card image cap
6563

Sklop 320X240 mm

12x12 mm grif.

cena po zahtevu

Card image cap
6581

Sklop 240x250 mm

12x6 mm

 

Card image cap
6604

Sklop 450x600 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
6606

Sklop 360x300 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
6559

Sklop 460x200 mm

14x14 mm + 14x6 mm

 

Card image cap
6208

Sklop 750x240 mm

14x14 mm

 

Card image cap
6589

Sklop 100x530 mm

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6207

Sklop 19224 100x600 mm.

12x6 mm grif.

 

Card image cap
6957

Sklop 100x600 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6196

Sklop 201012 205x80 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6192

Sklop 201013 320x100 mm.

12x12 mm grif.

 

Card image cap
6607

Sklop 100x 305 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
6596

Sklop 100x250 mm

Ø12 mm

 

Card image cap
6533

Kovani element 75x250 mm

20x8 mm