UNP Profili Bimax

PROFILI I NOSAČI

UNP Nosači

UNP Profili

UNP nosači se često koriste u građevinarstvu i za čelične konstruckije, kao podrška odnosno nosač. Neke od tipičnih upotreba UNP nosača su:


Stubovi
Nadvratnici iznad ulaza
Podne grede koje nose gredu
Noseći glavni okvir za zidove i krovove
Okviri prozora i vrata
Automobilska industrija
Mašinogradnja

 

Osobine odgovaraju standardu EN 10025

Kvaliteti S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3

Dimenzije proizvoda

 

Oznaka UNP Mere u mm Težina u kg
h b s t
30 x 15 30 15 4 4,5 1,74
30 30 33 5 7 4,27
40 x 20 40 20 5 5,5 2,87
40 40 35 5 7 4,87
50 x 25 50 25 5 6 3,86
50 50 38 5 7 5,59
60 60 30 6 6 5,07
65 65 42 5,5 7,5 7,09
80 80 45 6 8 8,90
100 100 50 6 8,5 10,90
120 120 55 7 9 13,70
140 140 60 7 10 16,40
160 160 65 7,5 10,5 19,30
180 180 70 8 11 22,50
200 200 75 9,5 11,5 26,00
220 220 80 9 12,5 30,00
240 240 85 9,5 13 34,00
260 260 90 10 14 39,50
280 280 95 10 15 43,00
300 300 100 10 16 48,00
320 320 100 14 17,5 61,00
350 350 100 14 16 62,00
380 380 102 13,5 16 65,00
400 400 110 14 18 74,00